Download Alive Address Book Alive Address Book 1.9.19.12
Adresar sa mogućnosti dodavanja preko 50 različitih informacija o kontaktima