Download Simplyzip Simplyzip 1.1b82
Simplyzip je arhiver koji podržava velik broj formata te nekoliko jezika.
Download John's Base64 Encoder / Decoder John's Base64 Encoder / Decoder 1.0
Program za enkripciju i dekripciju teksta korištenjem Base64 algoritma
Sub Category Program Row CRO
Download Base64 encoder/decoder Base64 encoder/decoder 1.1
Kodirajte ili dekodirajte bilo koju datoteku na disku. Jednostavan file open dijalog, encode ili decode i file save.