Download blueshell Data Guy blueshell Data Guy 2.03.0004
Univerzalni urednik baza podataka za Jet (ISAM, Access), Oracle, SQL Server...
Download blueshell Active Tables blueshell Active Tables 3.00.0013
Koristite blueshell Active Tables da konektirate Visual Basic sa bazom podataka koristeći ADO!