Download Chartbook Maker Chartbook Maker 1.7.0
Lagano printajte marine tabele vještu, čitljivu brošuru koristeći normalan printer!
Download BSB Import BSB Import 1.0
Dodatak za Photoshop koji vam omogućava da čitate NOAA marine charts. i.e. BSP ili KAP