Download CD Autorun Creator CD Autorun Creator 10.1
Kreirajte autorun CD-ove
Download 1st Autorun Express 1st Autorun Express 3.2
Na jednostavan način napravite CDe koji će automatski pokrenuti određenu datoteku kada se CDe pokrene.