Download J4L-RBarCode for Delphi J4L-RBarCode for Delphi 1.2.1
Delphi komponenta za kreiranje 1D i 2D bar kodoba
Download ASP-Barcode ASP-Barcode 2.20
ASP komponenta koja će omogućiti web programerima da dodaju svoj 'barcode' u aplikacije.