Download Virtual Serial Port Kit Virtual Serial Port Kit 5.8
Program kreira virtualne serijske portove povezane jedne sa drugima
Download Serial Port Splitter Serial Port Splitter 4.7
Podijelite COM portove između vise aplikacija
Sub Category Program Row CRO
Download Serial Port Splitter Serial Port Splitter 4.7
Program koji omogućuje dijeljenje ili spajanje podataka jednog serijskog porta između nekoliko aplikacija.
Download FlexiHub FlexiHub 3.4
Pristupite i upravljajte USB uređajima udaljenim pristupom preko LAN-a ili Interneta
Download SSuite FaceCom Portal SSuite FaceCom Portal 2.2.1.1
Video chat za LAN mrežu
Download Virtual Serial Port Driver PRO Virtual Serial Port Driver PRO 9.0
Aplikacija za kreiranje i upravljanje virtualnim serijskim portovima
Download Serial Port Tester Serial Port Tester 7.0
Nadzirite logove vaših sistemskih RS232/422/485 serial COM portova
Download Serial Port Monitor Serial Port Monitor 7.0
Aplikacija koja nadzire statuse serijskih portova
Download Virtual Serial Port ActiveX Virtual Serial Port ActiveX 8.0
Kreirajte dodatne virtualne serijske portove
Sub Category Program Row CRO
Download Serial Interface Serial Interface 1.0
Alat za komunikaciju sa mikro kontrolerima korištenjem COM porta
Download Serial Port Mapper Serial Port Mapper 1.5
Program će Vam omogućiti instalaciju dodatnih portova ukoliko dodate hardverske komponente sa dodatnim portovima