Download PureSync PureSync 4.7.1
Jednostavno sinkroniziranje, uspoređivanje datoteka - sa pregledom i automatskim sinkroniziranjem
Download FreeFileSync FreeFileSync 10.6
Usporedite i sinkronizirajte dvije mape
Download Comparator Fast Comparator Fast 1.2.4.1
Program za usporedbu, verifikaciju i sinkronizaciju mapa
Download Compare Advance Compare Advance 1.1.16
Alat za usporedbu mapa i datoteka, sinkronizaciju i izradu sigurnosnih kopija