Download FontViewOK FontViewOK 5.01
Preglednik instaliranih fontova
Download MSU Video Quality Measurement Tool MSU Video Quality Measurement Tool 10.1
Program za mjerenje kvalitete video zapisa
Download UDB Workbench UDB Workbench 3.4.2
SQL urednik i alata za usporedbu DB2 baza podataka
Download ExamXML ExamXML 5.51
ExamXML je alat za usporedbu XML datoteka
Download Diff Doc Diff Doc 12.20
Alat za usporedbu sadržaja 2 dokumenta
Download FolderMatch FolderMatch 3.7.2
Brzo usporedite mape te ih sinkronizirajte
Download Visual Studio Comparison Tools Visual Studio Comparison Tools 2.2.23 Stable / 3.0 Beta
Koristite alate za usporedbu datoteka kao što su WinMerge unutar Visual Studija
Download Database Benchmark Database Benchmark 1.4
Program za upravljanje većim količinama podataka.
Download AccessDiff AccessDiff 5.0.0
Program za usporedbu baza podataka
Download WinDataReflector Free 64 bit WinDataReflector Free 64 bit 1.1.2.2
Program za sinkronizaciju i backup datoteka uz mogućnost vizualnog uspoređivanja sadržaja datoteka
Download Portable FreeFileSync Portable FreeFileSync 4.3
Besplatna aplikacija koja vam omogućava sinkroniziranje ili uspoređivanje dvije mape
Download SQL Server Comparison Expert SQL Server Comparison Expert 2.6.1
Usporedite i sinkronizirajte MsSQL baze podataka