Download Directory Lister Directory Lister 2.41
Napravite popis svih datoteka koje imate u odabranim direktorijima
Download Exportizer Exportizer 8.2.3.20
Program za izvoz baza podataka
Sub Category Program Row CRO
Download CSV Editor Pro CSV Editor Pro 18.0
CSV Editor Pro je pogodan za rad sa CSV datoteke.
Download CSVFileView CSVFileView 2.45
Jednostavan preglednik za CSV datoteke
Download Convert XLS Convert XLS 13.70
Konvertirajte u/ili iz Excel, CSV, TXT. Batch able.
Download Rons CSV Editor Rons CSV Editor 2019.09.29.1211
Tekstualni urednik prilagođen uređivanju CSV datoteka
Download DBF Converter DBF Converter 6.15
Konverzija DBF datoteka u SQL, XML, CSV, TXT, HTML, RTF, PRG format
Download RouteConverter RouteConverter 2.26.69
Jednostavna aplikacija koja omogućuje korisnicima pretvaranje i uređivanje GPS podataka, a nudi podršku za GPX, trk, CSV, KML, trk, Krt, ili običnom tekstualnom formatu.
Download XML Converter XML Converter 8.4.9
Prebacite podatke u XML datoteke
Sub Category Program Row CRO
Download XMLFox Professional Edition XMLFox Professional Edition 8.3.3
Pretvorite XML datoteke u druge formate (xls, csv)
Download Aid4Mail Aid4Mail 4.64
Alat koji će Vam pomoći pri prebacivanju e-mail poruka sa jednog na drugi e-mail klijent
Download Advanced CSV Converter Advanced CSV Converter 6.75
Prebacite CVS datoteke u druge formate
Download CodeTwo Outlook Export CodeTwo Outlook Export 1.3.3.1
Export Outlook podataka u CSV format
Download TotalPDFConverter TotalPDFConverter 3.1
Pretvorite PDF datoteke u Doc, Excel, HTML, Text, CSV ili slikovni format
Download CSVed CSVed 2.5.3
S CSVrd lako možete manipulirati CVS datotekama, razdvojenim bilo kojim načinom.
Download QXF2CSV Convert QXF2CSV Convert 10.2.09
Pretvori .QXF datoteku u .csv datoteku
Download SysInfoTools Excel to vCard Converter SysInfoTools Excel to vCard Converter 2.0
Pretvorite sadržaj Excel datoteke u vCard format
Download ExamXML ExamXML 5.51
ExamXML je alat za usporedbu XML datoteka
Download OutWit Docs for Firefox OutWit Docs for Firefox 7.0.0.36
Dodatka za Firefox koji automatski pronalaze, prikupljaju i spremaju dokumente
Download CSV Buddy CSV Buddy 2.1.6
Alat za pregled i uređivanje razgraničenih CSV datoteka
Download Advanced Email Extractor Advanced Email Extractor 3.16.1948
Alat koji će izvući e-mail adrese sa web stranica
Download SqlToTxt SqlToTxt 3.5
Prebacite pdoatke sa SQL servera u tekstualne datoteke
Download OraLoader OraLoader 5.5
Program za uzov i izvoz podataka u i iz Oracle baze podataka
Download Windows Contact Recovery Windows Contact Recovery 1.0
Povratite izbrisane .contact datoteke ili spremite kontakte iz Outlooka u Vcard foramt
Download Total CSV Converter Total CSV Converter 1.8
Prebacite CSV datoteke u CSV to DOC, PDF, HTML, TXT, XLS, DBF, XML format
Download TableTextCompare TableTextCompare 1.20
Usporedite dvije CSV datoteke
Download EasyTables EasyTables 2.3
Otvorite, uredite i kreirajte CSV datoteke
Download Total Excel Converter Total Excel Converter 3.4
Prebacite Excel datoteke u druge formate
Download Total PDF Converter OCR Total PDF Converter OCR 1.2
Napravite konverziju PDF datoteka u Word, Excel, TXT, CSV format
Download CSVpad CSVpad 1.0
Softver rješenje koje može izvesti CSV datoteke na nekoliko uobičajenih formata kao što su XLS, HTML ili XML
Download Speedy CSV Converter Speedy CSV Converter 1.0
PRebacite CSV datoteke u HTML, Excel, XML, SQL, CSV, text, Access format
Download Monkey Merge Monkey Merge 1.38
Spojite više Word, RTF, PDF, Text i Excel datoteka u jednu
Download Speedy Report Client Speedy Report Client 1.0
Program za objavu Speedy Report izvještaja nad SQL serverom
Download Speedy Report Speedy Report 1.0
Kreirajte brzo izvještaje nad SQL Serverom
Download GPS Utility Import File Converter GPS Utility Import File Converter 1.32
Spremite GPS podatke u TXT ili CSV format
Download MetaReport MetaReport 2.9.3
Program za generiranje izvještaja
Download Portable CSV2QFX Portable CSV2QFX 2.2.0.5
Konvertirajte CSV datoteke u QFX format
Download MightyQuery MightyQuery 1.0.9
Upravljajte CSV bazama podataka
Download getFolder getFolder 2.5
Kreirajte listu datoteka i mapa
Download Databrid Databrid 1.6.1
Alat za manipulaciju nad Oracle i MySql bazama
Download xls2csv xls2csv 1.31
Prebacite XLS (Excek) datoteke u CSV format
Download MS SQL Converter MS SQL Converter 1.1
Prebacite MS tablice u dbf, xml, csv, txt, sql format