Download ORPALIS Virtual Barcode Reader ORPALIS Virtual Barcode Reader 1.0.4
ORPALIS je virtualni barkod čitač. Učinite barkod skeniranje i obradu jednostavnom
Download J4L-BarCode, Java edition J4L-BarCode, Java edition 2.1.4
Java komponenta za kreiranje 1D i 2D bar kodova
Download J4L-RBarCode for Delphi J4L-RBarCode for Delphi 1.2.1
Delphi komponenta za kreiranje 1D i 2D bar kodoba
Download J4L-Barcode Vision for Delphi J4L-Barcode Vision for Delphi 2.1.1
Delphi komponenta za čitanje bar kodova
Download J4L-Barcode Vision (Java Edition) J4L-Barcode Vision (Java Edition) 1.4
Java komponenta za prepoznavanje barkodova
Download J4L-RBarcode for .NET J4L-RBarcode for .NET 2.1
.Net komponenta koja omogućuje kreiranja 1D i 2D bar kodova