Download Long Path Fixer Long Path Fixer 0.9
Alat za kopiranje, premještanje ili brisanje datoteka s dugačkim path-ovima