Download BCWipe BCWipe 6.09.9
Sigurno brisanje datoteka korištenjem US DoD i Gutmann algoritma
Download Advanced Desktop Shield Advanced Desktop Shield 10.02
Alat za zaštitu računala sa javnim pristupom
Sub Category Program Row CRO
Download SM Data Shredder SM Data Shredder 7.3.3.3000
Program za trajno brisanje datoteka bez mogućnosti njihova povrata
Download Master Shredder Master Shredder 2.33
Trajno izbrisite datoteke