Download GotoHTTP GotoHTTP 7.5
Maleni alat za kontrolu i pristup udaljenom računalu
Download TeamTalk TeamTalk 5.2.1
TeamTalk vam omogućuje da razgovarate sa više ljudi u isto vrijeme preko interneta ili u lokalnoj mreži