Download Directory Lister Directory Lister 2.41
Napravite popis svih datoteka koje imate u odabranim direktorijima
Download Directory Report Directory Report 59
Pronađite duple datoteke, preimenujte datoteke i napravite popis datoteka
Sub Category Program Row CRO
Download File Tree Printer File Tree Printer 3.0.7.4
File Tree Printer ispisuje sadržaj nekog direktorija ili CD/DVD-a u tekstualnu datoteku
Download Intuwiz Directory Printer Intuwiz Directory Printer 1.01
Ispišite popis direktorija ili ga spremite u datoteku
Download Advanced Directory Printer Advanced Directory Printer 1.91
Alat za ispis podataka o direktorijima i datotekama
Download wList wList 2.1.0
Alat za kreiranje liste datoteka i mapa unutar određene mape