Download Cryptic Disk Cryptic Disk 5.2.2
Zaštitite vaše diskove tako da ih kriptirate
Download Hard Disk Usb Lock Hard Disk Usb Lock V1.8
Iskoristite USB medij kao ključ za otključvanje ili zaključavanje tvrdog diska
Sub Category Program Row CRO
Download Advanced Folder Encryption Advanced Folder Encryption 6.60
Ograničite pristup vašim datotekama, mapama ili diskovima ili ih kriptirajte
Download KaKa Folder Protector KaKa Folder Protector 5.50
Zaštitite vaše podatke šifrom i kriptiranjem
Download GiliSoft Full Disk Encryption GiliSoft Full Disk Encryption 2.6
Program za enkripciju cijelih particija
Download DisCryptor BUSINESS DisCryptor BUSINESS 3.1.3
Program za nekripciju datoteka ili cijelih diskova
Download FreeOTFE FreeOTFE 5.21
Kreirajte virtualne diskove na kojima će sve što zapišete biti kriptirano