Download RTextPrinter RTextPrinter 1.0
Java paket koji omogućuje ispis izvještaja u tekstualnom obliku