Download EF Multi File Renamer EF Multi File Renamer 19.06
Preimenujte velik broj datoteka ili direktorija istovremeno
Download EF CheckSum Manager EF CheckSum Manager 19.05
Provjerite integritet pomoću SFV, MD5 i SHA1 standarda
Download EF Duplicate Files Manager EF Duplicate Files Manager 19.04
Pronađite sve datoteke sa istim imenom, veličinom i sadržajem
Download EF StartUp Manager EF StartUp Manager 19.04
Kontrolirajte koje programe želite da se pokreću sa paljenjem računala
Download EF Process Manager EF Process Manager 19.04
Saznajte detaljne informacije o svim aktivnim procesima na vašem računalu
Download EF System Monitor EF System Monitor 19.04
Program prikazuje informacije o potrošnji resursa lokalnog ili udaljenog računala
Download EF AutoSync EF AutoSync 19.04
Praktičan alat za automatsku sinkronizaciju podataka između PC-a i drugih uređaja
Download EF Duplicate MP3 Finder EF Duplicate MP3 Finder 19.04
Pronađite duple datoteke i MP3, iTunes, WMA, FLAC, OggVorbis.