Download HighDesign HighDesign 2020.1.0
CAD alat za kreiranje profesionalnih CAD i arhitekturalnih dizajna
Download Shell and Tube Heat Exchanger Design Shell and Tube Heat Exchanger Design 3.4.0
Alat za analizu i kalkulaciju izmjene temperatura između kotla i cijevi unutar njega
Sub Category Program Row CRO
Download Robot4 Robot4 6.210
Program za robotsku ruku.
Download FC Compiler FC Compiler 1.510
Program za kompajliranje matematičkih modela
Download Dataedo Lite Dataedo Lite 6.1
Program za izradu dokumentiranje baze podataka
Download Terra Excess Terra Excess 25.1217
Topografski CAD program
Download Gasketed Plate Heat Exchanger Design Gasketed Plate Heat Exchanger Design 7.0.0.0
Termalna analiza raznih materijala
Download Objetta Objetta 3.18
Objektno orjentirano okruženje za izračune i simulacije u inžinjerstvu
Download PTC Mathcad Express PTC Mathcad Express 3.1
PTC Mathcad Express je inženjerski proračunski softver
Sub Category Program Row CRO
Download PHP Studio PHP Studio 3.0.2
PHP Studio je IDE razvojno okruženje za PHP
Download ProKalc ProKalc 7.9f
Znanstveni/Financijski/Geometrijski kalkulator.
Download ProKon ProKon 10.0x
Program koji podržava preko 400.000 različitih konverzija
Download Math Mechanixs Math Mechanixs 1.5.0.3
Matematički alat za rješavanje problema i crtanje grafova
Download UnitsPro UnitsPro 1.0
Alat za prebacivanje vrijednosti između mjernih jedinica
Download ChemEng Economics Calculator ChemEng Economics Calculator 1.0.2
Izračunajte neto sadašnju vrijednost industrijskog procesa