Download Math-o-mir Math-o-mir 2.0
Pišite matematičke jednadžbe kao da pišete po papiru
Download LiteralMath LiteralMath 2.5
Tekstualni urednik sa mogućnosti pisanja matematičkij izraza