Download Shell and Tube Heat Exchanger Design Shell and Tube Heat Exchanger Design 3.4.0
Alat za analizu i kalkulaciju izmjene temperatura između kotla i cijevi unutar njega
Download Double Pipe Heat Exchanger Design Double Pipe Heat Exchanger Design 3.0.0.1
Alat za izračun različitih kalkulacija vezanih uz izmjenu topline dvostrukim cijevima
Sub Category Program Row CRO
Download Gasketed Plate Heat Exchanger Design Gasketed Plate Heat Exchanger Design 7.0.0.0
Termalna analiza raznih materijala