Download D_back D_back 1.69.19
Napravite sigurnoasnu kopiju lokalnih datoteka te ju spremite lokalno ili na FTP server