Download PC Accelerate PC Accelerate 3.0
PC Accelerate povećava prioritet foreground prozora i optimizira memoriju.