Download BestCrypt Container Encryption BestCrypt Container Encryption 9.04.0
Kreirajte vitualni disk na kojem ćete podatke spremati u kriptiranom obliku
Download XBoft Folder Lock XBoft Folder Lock 1.1
Alat za enkripciju datoteka i cijelih mapa
Sub Category Program Row CRO
Download Advanced Folder Encryption Advanced Folder Encryption 6.60
Ograničite pristup vašim datotekama, mapama ili diskovima ili ih kriptirajte