Download Q-Dir Q-Dir 8.25
Q-Dir omogućuje jednostavan način za pregled i upravljanje datotekama te mapama