Download FreeOTFE FreeOTFE 5.21
Kreirajte virtualne diskove na kojima će sve što zapišete biti kriptirano