Download Ashkon MP3 Tag Editor Ashkon MP3 Tag Editor 1.4
Urednik tag informacija audio datoteka
Download Staff-FTP Staff-FTP 3.04
Staff-FTP je napredni FTP program pomoću kojeg možete skinuti datoteke s interneta ili ih pak staviti na internet.
Download iTunes Genre Art Manager iTunes Genre Art Manager 1.3.1
Nudi mogućnost slike koja predstavlja određeni žanr glazbe u programu iTunes