Download PSPad editor PSPad editor 5.0.1.310
Maleni ali snažan urednik za programera sa označavanjem sintakse i ugrađenim FTP klijentom.
Download HxD Hex Editor HxD Hex Editor 2.2.0
Napredni Hex urednik
Download Free Hex Editor Neo Free Hex Editor Neo 6.31.00.5980
HEX urednik optimiziran za velike datoteke
Download wxHexEditor wxHexEditor 0.24
wxHexEditor je heksadecimalni editor za velike datoteke i uređaje
Download Batch Hex Editor Batch Hex Editor 5.0.1.0
Zamijenite, umetnite, izbrišite, heksadecimalno uredite bajtove i bitove u višestrukim datotekama
Download Frhed Frhed 1.6.0
Frhed je editor binarnih datoteka za Windowse.