Download Maiar Maiar 80.0.1.34.0
Internetski preglednik 8 puta brži od Chrome-a sa naglaskom na sigurnost
Download SlimBrowser SlimBrowser 11.0.1.0
SlimBrowser je preglednik sa podrškom za tabove