Download FireBug FireBug 1.8b4 / 1.7.3
Program za praćenje Javascripta, HTML-a, CSS-a i Ajaxa na web stranicama