Download Visual Paradigm Community Edition Portable Visual Paradigm Community Edition Portable 15.2
Program koji vam pomaže stvoriti i dizajnirati UML dijagrame, priključke protoka podataka, konektora, glumace i slično.
Download MultiScopeLite MultiScopeLite 1.0.1.2
Kompletan paket za analizu video datoteka
Download IMDb Preview IMDb Preview 0.4
Dodatak za Firefox koji će vam omogućiti da vidite postere filmova i glumaca na IMDb linkovima