Download Macro Toolworks, Free Edition Macro Toolworks, Free Edition 9.1.1
Automatizirajte razne akcije na računalu kreiranjem niza makronaredbi nad tipkovnicom, mišem i funkcionalnostima OS-a
Download Perfect Keyboard, Free Edition Perfect Keyboard, Free Edition 9.1.1
Automatizirajte zadatke unosa i obrade teksta
Sub Category Program Row CRO
Download PTFB Pro PTFB Pro 5.4.1.0
Program za snimanje makro naredbi
Download Macro Scheduler - Macro Recorder Macro Scheduler - Macro Recorder 14.2.01
Automatizirajte bilo koje zadatak na računalu
Download 4IE iMacros Web Macro Recorder 4IE iMacros Web Macro Recorder 6.0
Alat za automatizaciju internetskih preglednika