Download Wake-On-LAN Virtual Machine Wake-On-LAN Virtual Machine 1.0.624
Pokrenite Hyper-V, VirtualBox, VMware virtualne strojeve sa udaljene lokacije
Download Remote Desktop Assistant Remote Desktop Assistant 1.1.571
Upravljajte Remote Desktop vezama