Download Multiple Search and Replace Multiple Search and Replace 5.5
Alat za pronalazak i zamjenu teksta u više datoteka istovremeno