Download Memorization Professional Memorization Professional 1.4.3.0
Omogućuje poučavanje Biblije na više studenata pomoću bannera, zagonetki i drugih alata koji su pogodni za škole i učenje kod kuće.
Download FullRecall FullRecall 1.5.3
FullRecall vam pomaže u efikasnijem memoriranju znanja.
Sub Category Program Row CRO
Download InVerse Memorization InVerse Memorization 3.6e
InVerse Memorization je korisna elektronička Biblijaodlomci koja sadrži mnoge odlomke i stihove iz Biblije.