Download Netscape Navigator Netscape Navigator 9.0.0.6
Netscape Navigator je internetski preglednik baziran na Firefoxu ali sa poboljšanjima u preformansama