Download Wake-On-LAN Virtual Machine Wake-On-LAN Virtual Machine 1.0.624
Pokrenite Hyper-V, VirtualBox, VMware virtualne strojeve sa udaljene lokacije
Download Parallels Virtualization SDK Parallels Virtualization SDK 6.0 Build 18305811918
SDK za kreiranje aplikacija na Parallels Server Bare Metal, Parallels Server, Parallels Desktop i Parallels Workstation
Download Parallels Transporter Agent Parallels Transporter Agent 7.0 Build 18305
Migrirajte particije ili cijela računala na Parallels virtualne strojeve