Download Text Template Parser Text Template Parser 2.4.7
Program za automatsku obradu podataka
Download Log Parser Lizard Log Parser Lizard 7.0.1
Grafičko sučelje za MS Log Parser sustav
Download GazeParser GazeParser 9.0.0
Program za snimanje i analizu pokreta očiju
Download Advanced Email Parser Workstation Advanced Email Parser Workstation 2.23
Procesiranje i vađenje podataka iz dolaznih e-mail poruka.
Download Happy Harvester Happy Harvester 2.5.6.34
Alat za skupljanje podataka direktno sa web stranica
Download MAXmetar MAXmetar 1.3.1.27872 Beta
MAXmetar je parser program namijenjen korisnicima T-com MAXadsl, ISKON xxlADSL i BIHnet ADSL usluge i služi za tablični i grafički prikaz korištenja ADSL linije.