Download WinRAR Persian WinRAR Persian 5.60
Perzijska verzija WinRAR-a
Download Farsi persian keyboard Farsi persian keyboard 1.0
Perzijska tipkovnica za pisanje na perzijskom jeziku.
Download Old Persian Cuneiform Old Persian Cuneiform 1.0.0005
Testirajte poznavanje perzijskog klinastog pisma
Download Business Translator Business Translator 9.21
Prevedite web stranice, datoteke ili tekst na neki od 53 jezika