Download Graph Graph 4.4.2
Pomoću ovog programa možete crtati grafove raznih matematičkih funkcija u kordinatnom sustavu
Download Veusz Veusz 1.21
Pomoć pri manipuliranju i stvaranju grafičkih struktura, uz pouzdan znanstveni plotting paket.
Download FindGraph FindGraph 2.01
Alat za izradu grafova