Download Veusz Veusz 3.2.1
Pomoć pri manipuliranju i stvaranju grafičkih struktura, uz pouzdan znanstveni plotting paket.
Download Graph Graph 4.4.2
Pomoću ovog programa možete crtati grafove raznih matematičkih funkcija u kordinatnom sustavu
Sub Category Program Row CRO
Download FindGraph FindGraph 2.01
Alat za izradu grafova