Download PointerStick PointerStick 3.66
Alat koji će zamjeniti kursor sa virtualnim štapom pokazivačom
Download PointerFocus PointerFocus 2.4
Pomoćni alat prilikom prezentacija - prikaz kursora miša i sadržaja tipkovnice
Download TouchMousePointer TouchMousePointer 1.9.6.7
Izgradite touchpad sučelje za Windows 8 uređaje.