Download Directory Lister Directory Lister 2.41
Napravite popis svih datoteka koje imate u odabranim direktorijima
Download Directory Report Directory Report 59
Pronađite duple datoteke, preimenujte datoteke i napravite popis datoteka
Sub Category Program Row CRO
Download WinExt Batch Operator WinExt Batch Operator 1.0
Izvršite radnje nad velikim brojem datoteka istovremeno
Download File Tree Printer File Tree Printer 3.0.7.4
File Tree Printer ispisuje sadržaj nekog direktorija ili CD/DVD-a u tekstualnu datoteku
Download Print Maestro Print Maestro 3.1
Isprintajte više datoteka različitih formata ili cijele mape