Download Directory Lister Pro Directory Lister Pro 2.29
Napravite popis svih datoteka koje imate u odabranim direktorijima
Download Directory Report Directory Report 53
Pronađite duple datoteke, preimenujte datoteke i napravite popis datoteka
Download File Tree Printer File Tree Printer 3.0.7.4
File Tree Printer ispisuje sadržaj nekog direktorija ili CD/DVD-a u tekstualnu datoteku
Download Print Maestro Print Maestro 3.1
Isprintajte više datoteka različitih formata ili cijele mape