Download Security Task Manager Security Task Manager 2.3.2
Naprednija zamjena za Windows Task Manager
Download Autostart and Process Viewer Autostart and Process Viewer 1.2.1
Autostart and Process Viewer će vam prikazati aktivne procese, i omogućiti da maknete procese koji se sami pokreću.