Download EditPad Lite EditPad Lite 7.2.3
EditPad Lite je tekstualni editor koji će vam poslužiti kao zamjena za Notepad