Download PSPad editor PSPad editor 5.0.1.310
Maleni ali snažan urednik za programera sa označavanjem sintakse i ugrađenim FTP klijentom.