Download OB Template Phrases OB Template Phrases 1.7.0
Umetnite često korištene engleske fraze i rečenice u Outlook poruke
Download Quick Templates for Outlook Quick Templates for Outlook 2.2
Kreirajte predloške e-mail poruka te ih vrlo brzo ubacite u novu e-mail poruku