Download Jarte Jarte 6.2
Tekstualni urednik baziran na WordPadu ali sa podrškom za tabove