Download Simplyzip Simplyzip 1.1b82
Simplyzip je arhiver koji podržava velik broj formata te nekoliko jezika.
Download KryptoFiler KryptoFiler 1.0.2
Enkripcija i dekripcija datoteka korištenjem velikog broja kriptografskih standarda
Sub Category Program Row CRO
Download Folder Crypt Folder Crypt 3.6.7020
Program za enkripciju datoteka i mapa
Download SafeHouse Professional File Encryption SafeHouse Professional File Encryption 3.07
kriptirajte i sakrijte osjetljive dokumente i mape.
Download ID_Bank ID_Bank 1.35.10
Program za zaštitu i sigurnu pohranu lozinki