Download KryptoFiler KryptoFiler 1.0.2
Enkripcija i dekripcija datoteka korištenjem velikog broja kriptografskih standarda
Download Simplyzip Simplyzip 1.1b82
Simplyzip je arhiver koji podržava velik broj formata te nekoliko jezika.
Download Folder Crypt Folder Crypt 3.6.7020
Program za enkripciju datoteka i mapa
Download SafeHouse Professional File Encryption SafeHouse Professional File Encryption 3.07
kriptirajte i sakrijte osjetljive dokumente i mape.
Download ID_Bank ID_Bank 1.35.10
Program za zaštitu i sigurnu pohranu lozinki