Download rss2html rss2html 3.15
PHP skripta koja prebacuje sadržaj RSS polja u HTML format
Download RSS Wizard RSS Wizard 4.0
RSS Wizard je program koji će napraviti RSS polja iz bilo koje HTML stranice bez potrebe da prvo promjenite HTML kod