Download SoliCall SoliCall 1.6.9
Program koji će pomoći VoIP korisnicima da smanje neželjene pozadinske zvukove prilikom telefoniranja.